yükleniyor…

Revalüasyon

Revalüasyon (Revaluation)

Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin artmasını ifade eder. Örneğin, Türk lirasının ABD doları karşısındaki değerinin 1,3 TL’den 1,2 TL’ye yükselmesi (ABD dolarının değer kaybetmesi), TL’nin 0,1 TL değer kazanması anlamındadır.

Broker

Broker (Broker)

Alım ve satım işlemlerine belirli bir komisyon karşılığı aracılık eden, işlemleri kendi adına ancak taraf olduğu kişi veya kurumlar hesabına yapan işlemcilere verilen isimdir.

Film gibi hayatlar

Hülya Koçyiğit'le Film gibi hayatlar da yeşilçamın ünlü isimleri veya tanınmış isimlerin hayatlarından kesitler anlatıyor. TRT kanallarında yayınlanmaktadır.

Oynaklık

Oynaklık (Volatility)

Bir kıymetin fiyatındaki değişkenliğin ifadesidir. Çoğunlukla standart sapma ile ölçülür. Yüksek oynaklık artan bir belirsizliğin göstergesidir.

yükleniyor…

Baz Puan

Baz Puan (Basis Point)

Faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Virgülden sonraki dördüncü haneye karşılık gelir (0,0001). Örneğin faiz oranının %5,25’den %6,75’e yükselmesi durumunda 150 baz puanlık bir artış söz konusudur. Diğer bir deyişle 100 baz puanlık değişim %1’lik değişime karşılık gelmektedir.

Etkin Piyasa Hipotezi

Etkin Piyasa Hipotezi (Efficient Market Hypothesis)

Bu hipotez, bir piyasada işlem gören kıymetlerin mevcut fiyatlarının, o kıymetlere ilişkin elde edilebilir bilgilerin tümünü yansıttığını öngörür. Hipotez, fiyatı belirleyenin alıcı ve satıcılar olduğu varsayımı ile işlemcilerin tüm ulaşılabilir bilgilere aynı anda ve simetrik olarak ulaşabildiğini varsayar. Bu durumda oluşan fiyatın da denge fiyatı olduğu öngörülür.

Ailenin yeni üyesi

Çok güzel belgesel filmdir. tehlikeli ve sağlıksız ortamlarda çalışan ailelere misafir olarak katılan Reshad Strik'in o ailelerin yanında yaşıyor. TRT de yayınlanıyor.

Payıtaht Abdülhamit

Güya Sultan Abdülhamit dönemin anlatan fakat gündüze de siyasi göndermeler yapılan bir dizidir. TRT de yayınlanır.

yükleniyor…

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi dünyaca ünlü seyyahtır. TRT ünlü seyyahın gezdiği rotayla tekrar gezer bir seyyah programıdır. TRT kanallarında yayınlanmaktadır.

Federal Fon Oranları

Federal Fon Oranları (Federal Funds Rate)

ABD'de finansal kurumların gecelik bazda borçlanmalarını gerçekleştirdikleri para piyasası faiz oranıdır. Para politikası uygulamasında temel gösterge niteliğinde olduğundan ABD Merkez Bankasının (FED) yakın gözetimi altındadır. FED bu piyasada oluşan günlük “Federal Funds Rate”lerin kendi açıkladığı hedef orana uygun seyretmesi amacıyla açık piyasa işlemleri yoluyla piyasadaki günlük rezerv (kullanılabilir fon) miktarını ayarlar. Örneğin, bu piyasada oluşan faizler FED'in hedef oranın altında ise, diğer bir deyişle piyasada fon fazlası varsa, FED bu miktarı açık piyasa işlemleri ile piyasadan çeker.

Takasbank

Takasbank (Istanbul Settlement and Custody Bank)

Borsa İstanbul bünyesinde mevcut piyasalarda gerçekleşen pay, borçlanma araçları, yurt dışı sermaye piyasası araçları, türev araçlar ve kıymetli madenler ile ilgili işlemlerin nakit ve menkul kıymet takasını sonuçlandırmak üzere yetkilendirilmiş merkezi takas kuruluşudur. Borsa İstanbul üyelerinin alım satım işlemlerinden doğan menkul kıymet teslim etme ve teslim alma taahhütleri ile alım satıma konu olan menkul kıymet karşılığındaki ödeme taahhütleri Takasbank aracılığıyla hesaben sonuçlandırılmaktadır. Takasbank Elektronik Transfer Sistemi (TETS), aracı kurumlara ulusal ödeme sistemine (EFT-EMKT) erişim imkanı sunmaktadır. Takasbank, "Ulusal Numaralandırma Kuruluşu" olarak, Türkiye'de ihraç edilen menkul kıymetlere uluslararası standartlarda tanımlama numarası olan ISIN (International Securities Identification Number) tahsisi yapmaktadır.

İşsizlik Oranı

İşsizlik Oranı (Unemployment Rate)

İşsizlerin işgücüne oranı olarak tanımlanmaktadır.

yükleniyor…

kaplan

kedigillerden günümüzde doğası gereği vahşi olan sevimli hayvan türü

Fotoğraflar

Her fotoğrafın bir hikayesi vardır. Çeşitli ülkelerden eski resimlerin anlatıldığı bir programdır. TRT kanallarından yayınlanmaktadır.

güneşlenmek

fazla güneş altında kalınca kalp hastalıklarına, vücutta yara oluşumuna ve iyice kararmaya sebep oluyor.

zaten bu sıcaklarda güneş altında kalma süresi max 10 dk

Merkez Bankası

Türkiye'nin Kuruluş olarak özerk durumda olmasına rağmen statü olarak hazineyi kontrol eder. Kağıt parayı basma yetkisi de merkez bankasındadır.

yükleniyor…

Çapraz Kur

Çapraz Kur (Cross Rate)

Uluslararası piyasalarda genellikle döviz kurları ABD doları ile yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edildiği için, ABD doları dışındaki iki para birimi arasındaki değişim oranı bunların ABD doları cinsinden fiyatlarına göre dolaylı olarak hesaplanabilmektedir. Çapraz kur, iki yabancı para ve bu iki paranın her birinin bir üçüncü yabancı para (genellikle ABD doları) ile arasındaki parite olarak tanımlanan döviz değişim kurudur. Diğer bir ifadeyle, iki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir.

Serbest Dalgalı Kur Rejimi

Serbest Dalgalı Kur Rejimi (Free-Floating Exchange Rate Regime)

Kurun piyasadaki arz ve talep koşullarına göre belirlendiği sistemi ifade eder. Merkez bankaları piyasaya hiç müdahale etmez veya çok nadiren sadece olağandışı koşullarda müdahale eder.

Finansal Okuryazarlık

Finansal Okuryazarlık (Financial Literacy)

Bir bireyin kişisel bütçesini yönetme sürecinde etkin ve bilinçli kararlar alabilmesini sağlayan temel finansal bilgiye sahip olması ve bu kararları uygulayarak bireysel ve toplumsal finansal refahı artırma yetisidir.

Repo Repurchase Agreement

Repo (Repurchase Agreement)

Genellikle piyasada likidite sıkışıklığının geçici olduğu durumlarda, bankacılık sistemi likiditesinin geçici süre için artırılması amacıyla kullanılır. Merkez bankası, açık piyasa işlemleri yapmaya yetkili kuruluşlardan (işlem sırasında belirlenen fiyat üzerinden) ileri bir tarihte geri satmak taahhüdüyle kıymet satın alır. Geri satım fiyatı, alış işleminin yapıldığı tarihte belirlenir. İşleme taraf kuruluş da işlem vadesinde repo işlemine konu kıymeti satın almayı taahhüt eder. Merkez bankası açısından repo işlemi açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasaya işlem vadesi süresince, repoya tabi kıymetler karşılığında geçici olarak likidite sağlanmasını ifade eder.

yükleniyor…

Daha fazla başlık!
Banka Sözlük
Aramıza hoşgeldiniz! Eğer üye değilseniz aşağıdan üye olabilir, ya da giriş yapabilirsiniz!
bankasozluk bankasozluk bankasozluk

yükleniyor…