yükleniyor…

Finansal İstikrar

Finansal İstikrar (Financial Stability)

Finansal piyasalarda, bu piyasalarda faaliyet gösteren kurumlarda ve ödeme sistemlerindeki istikrarı ve şoklara karşı dayanıklılığı ifade etmektedir. Bu alanlardaki istikrar genelde finansal sistemin sağlıklı ve istikrarlı işlemesini, dolayısıyla ekonomideki kaynakların üretken bir şekilde tahsisini ve risklerin uygun bir şekilde yönetim ve dağılımını beraberinde getirmektedir. Finansal istikrarsızlığın ise ekonomide önemli sorunlar yaratacağı bilinen bir olgu olup, yaşanan finansal krizlerin yüksek maliyeti finansal istikrarın önemine işaret etmektedir.

banka sözlük

banka sözlük sektöre daha yeni katılan daha çok 'bankacılık' üzerine yoğunlaşan sözlük web sayfasıdır.

Bir resim bir hikaye

Ressam Mahir Güven'in resim atölyesinde çekimlerini yaptığı sanatçı ve sanat tarihçilerle resim üzerine yapılan söyleşi programıdır. TRT kanallarında yayınlanır.

yunus emre

yunus emre, anadolu'da türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairidir

yükleniyor…

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (Capacity Utilization Rate of the Manufacturing Industry)

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin ilgili dönemde mevcut fiziki kapasitelerine göre fiilen gerçekleşen kapasite kullanımlarının alınmasını amaçlayan ve İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına dayalı olarak üretilen bir göstergedir.

İşsizlik Oranı

İşsizlik Oranı (Unemployment Rate)

İşsizlerin işgücüne oranı olarak tanımlanmaktadır.

İstikrarlı Fonlama Oranı

İstikrarlı Fonlama Oranı (Stable Funding Rate)

TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihaleleri ile yapmış olduğu fonlama faizi "İstikrarlı Fonlama Oranı 1", açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faizi ise "İstikrarlı Fonlama Oranı 2" olarak tanımlanmaktadır.

Batmasına İzin Verilemeyecek Kadar Büyük Finansal Kuruluşlar

Batmasına İzin Verilemeyecek Kadar Büyük Finansal Kuruluşlar (Too-Big-to-Fail)

Büyük ve karmaşık olmaları ve finansal sistemde yer alan diğer kuruluşlarla olan bağlantıları ve önemli faaliyetlerinin başka finansal kuruluşlarca kısa sürede sağlanmasının zorluğu nedeniyle, faaliyetlerini sürdürememe durumlarının ortaya çıkması halinde sistemik risk yaratma potansiyeli taşıyan ve ekonomiye büyük maliyetler yükleyebilecek olan finansal kuruluşlardır.

yükleniyor…

Vadeli Piyasalar

Vadeli Piyasalar (Futures Market)

Vadeli piyasalar belirli bir ürünün, fiyatı bugünden sabitlenmek koşuluyla ileri bir tarihte teslim edilmesi taahhüdünü içeren sözleşmelerin alınıp satıldığı piyasalardır.

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi dünyaca ünlü seyyahtır. TRT ünlü seyyahın gezdiği rotayla tekrar gezer bir seyyah programıdır. TRT kanallarında yayınlanmaktadır.

Para Kurulu

Para Kurulu (Currency Board)

Döviz kuru rejimlerinden biridir. Bu tür bir uygulamada, ulusal paranın değeri yabancı bir para birimine veya yabancı para birimlerinden oluşan bir sepete karşı sabitlenir. Para politikası uygulaması açısından bakıldığında parasal tabanın sadece yabancı para karşılığında yapılan işlemlerle değişmesine izin verir. Diğer bir deyişle, merkez bankasına önceden belirlenmiş sabit bir kurdan döviz satıldığı zaman para miktarı artar, merkez bankasından döviz alındığı zaman azalır.

Likidite Riski

Likidite Riski (Liquidity Risk)

Fonlama ve piyasa likiditesi riskini ifade etmektedir. Fonlama riski, kısa vadeli nakit giriş ve çıkışları arasındaki uyumsuzluk nedeniyle ilave fonlama ihtiyacının ortaya çıkma riskini, piyasa likidite riski ise finansal varlıkların nakde çevrilme sürelerini ve değerlerini içeren riski ifade etmektedir.

yükleniyor…

Elektronik Fon Transfer Sistemi

Elektronik Fon Transfer Sistemi – EFT (Electronic Funds Transfer System – EFT)

Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı mutabakatını sağlayan ödeme sistemidir. EFT sisteminin sahibi ve işleticisi TCMB’dir. EFT Sistemi Müşteriler Arası TL Aktarım Sistemi ve Bankalararası TL Aktarım Sistemi olmak üzere iki bileşene sahiptir. EFT Sistemi resmi tatil günleri dışında hafta içi her gün 08.00-17.30 saatleri arasında çalışmakta, yarım işgünlerinde ise sistem 13.00’da kapanmaktadır.

Piyasa Raporu

Belli periyotlarla piyasa (para döviz ve borsa) gibi değerlerin raporlanması işidir. Genellik haber kanalların vazgeçilmez programların dandır.

kışın evde yapılabilecek aktiviteler

uyumak en iyisi

Parasal Aktarım Mekanizması

Parasal Aktarım Mekanizması (Monetary Transmission Mechanism)

Parasal değişkenlerin toplam talebi, çıktı açığını ve enflasyonu hangi kanallarla ve ne ölçüde etkilediğini göstermektedir. Parasal aktarım mekanizması genel olarak üç aşama ile açıklanmaktadır. Birinci aşama, para politikası uygulamalarındaki değişikliklerin faiz oranları, varlık fiyatları, beklentiler ve döviz kuru gibi değişkenlere aktarımını belirlemektedir. İkinci aşamada söz konusu değişkenler yurt içi ve ithal mallara olan talebi etkilemekte, üçüncü aşamada ise toplam talep ve yurt içi fiyatlama davranışları belirlenmekte ve yurt içi fiyatlar ile ithalat fiyatları enflasyonu şekillendirmektedir. Bunlara ek olarak, faiz oranlarının enflasyon, döviz kurlarının ise ithal mallara olan talep ve yerel para cinsinden ithalat fiyatları üzerinde doğrudan etkileri bulunmaktadır.

yükleniyor…

Samurai Bonds

Samurai Bonds

Yabancılar tarafından, Japonya’da, Japon yeni üzerinden yapılan menkul kıymet ihraçlarıdır. Çoğunlukla 5 yıl ve üzeri vadede yapılan ihraçlarıdır. İlk ihraç 1970 yılında Asya Kalkınma Bankası tarafından yapılmıştır.

Anneler Tatilde

Anne ve babasının dedesin yanında bırakıp giden (terk) ederler. Anne ve babası tatile gidiyoruz. Sonrasında dedesinde ölen çocuk 1970 Brezilya'da tek başına kalır. Çocuğun yaşadıklarını anlatan bir filmdir.

Dealer

Dealer (Dealer)

Alım-satım işlemlerinde kendi nam ve hesabına hareket eden kişi ve kurumlara verilen isimdir.

boregasm

sıkılmanın doruk noktası, hunharca sıkılmak demek. son yıllarda boregasm üzerine yazılan akademik makale sayısı da çok fazla.

yükleniyor…

Daha fazla başlık!
Banka Sözlük
Aramıza hoşgeldiniz! Eğer üye değilseniz aşağıdan üye olabilir, ya da giriş yapabilirsiniz!
bankasozluk bankasozluk bankasozluk

yükleniyor…