yükleniyor…

İhracat

İhracat (Exports)

Bir ülkede yerleşik kişi ve kurumların diğer ülkelere mal satmasıdır.

Bron Broen

İsviçre Danimarka ortak yapımı polisiye dizidir. Anlamı da köprüdür.

Bizim resmimiz

Güven Kayalının hazırlayıp sunduğu Tanzimat döneminden bugüne çağdaş Türk resimlerinin gelişimin anlatan bir belgeseldir. TRT kanallarından yayınlanır.

Satım Opsiyonu

Satım Opsiyonu (Put Option)

Satma hakkını ifade eder. Elinde opsiyon kontratını bulunduran tarafa, opsiyona konu olan kıymeti yine opsiyonda belirtilen şartlarda satma hakkını verir ancak bir yükümlülük getirmez. Piyasa koşullarına bağlı olarak opsiyonu elinde bulunduran taraf opsiyonu kullanmayabilir. Opsiyonun kullanılması “exercise” edilmesi olarak ifade edilir. Opsiyonu satan taraf ise, alan tarafın opsiyonu kullanmak istemesi durumunda kontrat şartlarını yerine getirmekle yükümlüdür.

yükleniyor…

Elektronik Para

Elektronik Para (Electronic Money)

Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değerdir.

Gizli şehirler Barselona

Barselona'yı tanıtan gizemli yerlerini daha fazla öne çıkaran bir belgeseldir.

Reel Kesim Güven Endeksi

Reel Kesim Güven Endeksi – RKGE (Real Sector Confidence Index – RSCI)

Reel sektör temsilcilerinin ekonomik görünüme ilişkin genel izlenimlerini ortaya koymak amacıyla, İktisadi Yönelim Anketi’nin, farklı sorularına verilen yanıtların birlikte değerlendirilerek özetlendiği bir göstergedir.

Basit Faiz Oranı

Basit Faiz Oranı (Simple Interest Rate)

Bir yatırımın, yatırım dönemi süresince sadece anaparasının kazandığı faiz oranıdır.

yükleniyor…

Stagflasyon

Stagflasyon (Stagflation)

Bir ekonomide üretimin düştüğü veya en azından artmadığı bir ortamda enflasyon yükseldiği zaman meydana gelen durumu ifade etmektedir.

Ülke Riski

Ülke Riski (Country Risk)

Ekonomik, sosyal ve siyasi koşulları etkileyen olaylar ve belirsizlikler nedeniyle yabancı bir ülkedeki borçluların (merkezi yönetim, kurumsal veya diğer) yurt dışı yükümlülüklerini ifa edememeleri veya bundan kaçınmaları sonucunda portföyünde söz konusu ülkedeki borçluların doğrudan ve/veya dolaylı riskini taşıyan herhangi bir banka veya kuruluşun maruz kaldığı zarar olasılığını ifade eder. Bozulan ekonomik, politik ve sosyal şartların bir ülkedeki temerrüt olasılığını artırmasının yanı sıra; kamulaştırma, moratoryum, borcun inkarı, devalüasyon, ilgili ülke denetim otoritesinin uygulamalarının şeffaf olmayışı gibi olaylar da ülke riski kapsamında yer alır. Ülke riski; temelde merkezi yönetim riski, transfer riski ve bulaşma riski olmak üzere, dolaylı kur riski, makroekonomik risk ve dolaylı ülke riski kategorilerini de kapsar.

Efektif

Efektif (Banknote)

Kaydi forma dönüşmemiş, ekonomik birimlerin fiilen banknot ve madeni para olarak ellerinde tuttukları parayı ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

Spot Piyasa

Spot Piyasa (Spot Market)

Bir ürünün alış veya satışının işlem tarihinde belirlenen fiyat üzerinde en çok iki iş günü sonrasında gerçekleştirildiği piyasadır.

yükleniyor…

Hesaben Saklama

Hesaben Saklama (Book Entry)

Kıymetlerin elektronik ortamda hesaben saklanmasını ifade eder. Örneğin Hazine ihalesinden alınan kıymetler, katılımcılar tarafından fiziki olarak talep edilebileceği gibi (bu kıymetler TCMB tarafından bastırılmaktadır) makbuz karşılığı elektronik ortamda katılımcıların hesabına da aktarılabilmektedir. Şahıslar da, makbuz karşılığı kıymetlerini hesaben saklatabilmektedirler. Fiziki olarak elde bulunan bir kıymetin, sonradan bir hesaba yatırılması da kıymeti bu forma sokmaktadır.

Çıpa Nominal Anchor

Çıpa (Nominal Anchor)

Ekonomik karar alma süreçlerinde referans olarak alınan büyüklükleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin kur çıpası kavramı, bir merkez bankasının kur için belirli taahhütleri sonrasında, diğer ekonomik birimlerin de bu taahhüte güven duyması ile birlikte, alınan ekonomik kararlarda kurdaki değişimlerin esas alınması ve fiyat, ücret artışı, yatırım gibi kararlarının kur politikası çerçevesinde şekillenmesini ifade eder. Bu tür bir çıpaya (politikaya) güvenin olmaması halinde, seçilen büyüklükler bu özelliklerini kaybederler. Parasal büyüklükler, faiz oranları, enflasyon, büyüme oranları çıpa” olarak kullanılan büyüklüklerdir. Özellikle son yıllarda, kur ve faiz oranı gibi büyüklüklerin çıpa olarak kullanımında ortaya çıkan güçlükler, enflasyonun bu amaçla kullanımını yaygınlaştırmıştır.

entry nedir

diğer bir adıyla başlık girişi

örnek başlık ; banka nedir

örnek entry ; hayatımızı kolaylaştırmak için kurulan faiz, kredi gibi kelimelerin çıkmasına olanak sağlayan kuruluş diğer bir anlamıyla banka işlemlerinin yapıldığı yer

Şampiyon Kafkas

TRT Yapım bir dizidir. Şampiyon da mutlu bir aile reis ve hasta bir anne adayının doğum sırasında hayatı kaybetmesi. Aynı anda da şampiyonun ringte rakibini talihsiz bir şekilde ölümüne sebep olması. Sonra doğan oğluyla yaşamının anlatır.

yükleniyor…

Şüphe Filmi

Kurye olan bir gencin gizemli aşk hikayesidir. Kurye bir gün teslimat gittiği adres eski komşusu olan bayanla karşılaşır. Hayalleri olan bir bayandır. Komşusu Afrika'dayken kuryeden evine göz kulak olmasını ister. Kadın Afrika'dan gizemli bir adamla gelir. Olayların gelişmesine konu alan bir filmdir.

Tarihin Ruhu

yakın tarihimizin yaşayan kişilerle yapın anı hatıra türü belgesel tadında bir dizidir. TRT kanallarında yayınlanmaktadır.

6 mantı

Kayserili İstanbul'da yaşayan iki çocuk genç bir ailenin yanların İstanbul okumak için kardeşleri gelir. Bu ailenin evlerin altın bir mantı dükkanları vardır. Dükkanın adı 6 mantı dır. Kardeş geldikten sonra ailenin anne ve babası trafik kazası getirip ölürler. Sonrasın iki dünür oturup torunların en iyi amca ve teyzenin bakabileceğini kararlaştırırlar. Mantı dükkan işletmesi de tabi ki amca ve teyzeye geçer. Bundan sonra yaşayan olayları hikayesidir. Tekrarları TRT kanallarında hala yayınlanmaktadır

silah nedir

ınsanların birbirinden korunmak için ateşli bir alet

yükleniyor…

Daha fazla başlık!
Banka Sözlük
Aramıza hoşgeldiniz! Eğer üye değilseniz aşağıdan üye olabilir, ya da giriş yapabilirsiniz!
bankasozluk bankasozluk bankasozluk

yükleniyor…